Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 5 226 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
Nazwa przetargu Termin składania ofert mija
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1060 S NA ODCINKU OD DK-91 W M....

...RUDNIKI DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1061 S UL. KOŚCIUSZKI W M. RĘDZINY O DŁUGOŚCI 2,6 KM - ETAP I, GMINA RĘDZINY
2016-07-25, 09:00
Częstochowa
przetarg nieograniczony
 
dzisiaj
09:00
 
szczegóły »
Dostawa i montaż mebli do gabinetu i sekretariatu Prorektora ds. Marketingu oraz...

...Działu ds. Organizacji i Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
2016-07-25, 09:00
Częstochowa
przetarg nieograniczony
 
dzisiaj
09:00
 
szczegóły »
Opracowanie dokumentacji projektowej optymalizacji gospodarki elektroenergetycznej i cieplnej bazującej na budowie nowego...

...zespołu prądotwórczego zasilanego gazem ziemnym wraz z układem odzysku ciepła i produkcji chłodu przy suszarni osadu ob. 44 na terenie Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie
2016-07-27, 09:30
Częstochowa
przetarg nieograniczony
 
za 2 dni
 
szczegóły »
Usługa przeprowadzenia treningu umiejętności społecznych dla uczestników Projektu Drużyna Powiatu współfinansowanego ze...

...środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020
2016-07-27, 10:00
Częstochowa
przetarg nieograniczony
 
za 2 dni
 
szczegóły »
Dostawa środków czystości, ręczników papierowych i worków na odpady niezbędnych dla utrzymania...

...czystości w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
2016-07-28, 10:00
Częstochowa
przetarg nieograniczony
 
za 3 dni
 
szczegóły »
Remont i przebudowa filii bibliotecznej nr 9 mieszczącej się w Częstochowie, przy...

...ul.Nowowiejskiego 15 w ramach Programu modernizacji filii bibliotek w Częstochowie
2016-07-29, 09:30
Częstochowa
przetarg nieograniczony
 
za 4 dni
 
szczegóły »
Budowa placów Street Workout - 2 zadania.

2016-07-29, 09:30
Częstochowa
przetarg nieograniczony
 
za 4 dni
 
szczegóły »
Dostawa, montaż kompletnego zbiornika na PIX lub PAX z wanną zabezpieczającą, pompą...

...dozowania wraz z wykonaniem i uruchomieniem instalacji zasilająco sterującej oraz dozowania koagulantu na terenie Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie.
2016-07-29, 09:30
Częstochowa
przetarg nieograniczony
 
za 4 dni
 
szczegóły »
DRUK BIULETYNU UNIWERSYTETU III WIEKU DLA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

2016-08-01, 09:00
Częstochowa
przetarg nieograniczony
 
za 7 dni
 
szczegóły »
Budowa ścieżki rowerowej do Mstowa w granicach miasta Częstochowy.

2016-08-01, 09:30
Częstochowa
przetarg nieograniczony
 
za 7 dni
 
szczegóły »