Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
Prawo zamówień publicznych
Dział I
PRZEPISY OGÓLNE
Rozdział 1 Przedmiot regulacji
Rozdział 3 Ogłoszenia
Dział II
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Oddział 3a Dialog konkurencyjny
Oddział 6 Zapytanie o cenę
Dział III
PRZEPISY SZCZEGÓLNE
Rozdział 1 Umowy ramowe
Rozdział 3 Konkurs
Rozdział 5 Zamówienia sektorowe
Dział IV
Dział V
PREZES URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Rozdział 1 Zakres działania
Oddział 1 Przepisy ogólne
Oddział 2 Kontrola doraźna
Rozdział 5 (Uchylony)
Dział VI
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Rozdział 1 Przepisy wspólne
Rozdział 2 Odwołanie
Rozdział 3 Skarga do sądu
Dział VII
Dział VIII
Dział IX