Przetargi
Szukaj przetargu
spośród 0 ogłoszeń
 
Branża:
Usuń
 
 
Tylko:
 
 
Lokalizacja:
 
 
Termin składania ofert:
 
 
Tryb zamówienia:

 
 
Data publikacji:
Od
wybierz datę
Do
wybierz datę
 
 
Kod CPV:
 
 
Słowo kluczowe:
 
Wyczyść wszystkie pola
Szukaj
więcej opcji
 

Termin składania ofert: ,
Lokalizacja: Kielce (woj. świętokrzyskie)
Data publikacji: 14.10.2011
 

podstawowe dane

Numer ogłoszenia: 336614
Rodzaj zamówienia:
Tryb zamówienia:
Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
Kod CPV:

^ na początek ^

przedmiot zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, ul. Jagiellońska 66, 25-956 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3359400, 3359418
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

^ na początek ^